Технолог, Химик

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда. ИЯИЯЕ-БАН обявява свободни работни места за длъжността:

ТЕХНОЛОГ, ХИМИК

Основни отговорности:
• Участва в дейностите по пробовземане;
• Участва в дейностите по пробообработка;
• Участва в дейностите по радиометриране.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено средно образование с насоченост Химически науки ;
• Много добри познания за работа с МS Office (Word, Excel);
• Владеене на английски език;

Организацията предлага:
• Интересна и динамична работа;
• Възможност за работа по национални и международни проекти;
• Възможност за реализация на Вашите амбиции и способности;

При интерес от Ваша страна, изпратете автобиография като посочите референтния номер на обявата (Ref.#: TH-201807) и наименованието на длъжността, за която кандидатствате.
https://www.jobs.bg/job/4487028