Технолог – сектор „Гранулиране“ - Завод за твърди лекарствени форми

Софарма АД търси да назначи за Завод за твърди лекарствени форми:

Технолог – сектор „Гранулиране“ - Завод за твърди лекарствени форми
Месторабота: гр. София

І. Описание на длъжността:
- Проверява материалите, влагани в производството, като не допуска за влагане неотговарящи суровини и материали
- Съблюдава за отклонение в технологичните процеси, условията за производство, спазването на работните инструкции
- Контролира спазването на условията за производство в съответствие с изискванията на ДПП и гарантира производството на качествен продукт
- Следи за спазването на стандартните оперативни процедури за сектора, инструкциите за работа и почистване
- Проследява за стриктното попълването на необходимата документация и дневници в сектора

ІІ. Изисквания към кандидата:
- Висше образование – фармация, химия, биохимия, биотехнология
- Компютърна грамотност
- Познаване правилата за Добра производствена практика при производство на таблети и капсули
- Опит в работа с технологична документация
- Режим на работа - I – ва смяна от 6⁰⁰ч. до 14³⁰ч.
II – ра смяна от 13³⁰ч. до 22⁰⁰ч.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете Вашата актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg