ТЕХНОЛОГ в лаборатория „Галенични лекарствени форми“

Софарма АД е един от водещите фармацевтични производители в България, известен със създаването на висококачествени лекарствени продукти. В стремежа си да е сред най-успешните фирми, компанията съчетава традициите на българската фармация с модерна бизнес етика и корпоративна отговорност към нуждите на обществото. Към момента, компанията търси да назначи:

ТЕХНОЛОГ

в лаборатория „Галенични лекарствени форми“
Направление „Развитие и технологии на фармацевтични продукти“
Дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

I. Изисквания към кандидата:
• Висше образование: магистър по фармация, инженерна химия, химия.
• Минимум две години стаж във фармацевтично производство.
• Познаване правилата за Добра производствена практика /GMP/ и на Регулаторни изисквания за разработване и регистрация на лекарствени продукти.
• Познания за работа с лабораторна, полупромишлена и промишлена апаратура.
• Познаването на статистическите методи за обработка и оценка на резултатите е предимство.
• Английски език - писмено и говоримо.
• Компютърна грамотност - MS Office.

П. Основни функции на длъжността:
• Разработва, оптимизира, трансферира и валидира технологии за производство на готови лекарствени продукти.
• Анализира и оценява резултатите от извършените дейности.
• Изготвя стандартни оперативни процедури, работни инструкции, документация за трансфери и валидирания, документация за регистрация, пререгистрация, промени и обосноваването им, в съответствие с регулаторните изисквания за страната и чужбина, отговори по забележки на вътрешни и външни експерти.
• Работи с DMS компютърна система.

Компанията предлага:
• Отлични условия на труд в престижна и динамично развиваща се компания.
• Възнаграждението се състои от заплата и социален пакет за позицията.
• Работното място е в София, кв. Дървеница, бул. „Кл.Охридски“ 3.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете автобиография със снимка и мотивационно писмо, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4262807