Технолог - алуминиево производство/печатни процеси

Херти АД - Шумен, водеща фирма производител на алуминиеви, пластмасови и композитни винтови капачки, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да присъедини към екипа си:

Технолог - Алуминиево производство / печатни процеси
Месторабота: гр. Шумен

Изисквания:
- висше образование, предпочитан профил "Химия" и/или други химикотехнологични специалности;
- познания в областта на печатните процеси и металознанието;
- владеене на английски език е предимство;
- опит на подобна длъжност е предимство.

Специфични професионални знания и умения:
- познания в областта на химикотехнологичните процеси, свързани с печат върху метал;
- познания за, и работа с лакове и мастила;
- работа с технологична документация.

Допълнителни професионални квалификации:
- Компютърна грамотност - MS Office, Internet.

Личностни качества и умения:
- комуникативност и умения за работа в екип;
- способност за анализиране и вземане на решения;
- комбинативно мислене, гъвкавост и инициативност;
- стресоустойчивост и работа в динамична среда.

Основни функции и отговорности:
- разработване на технологична документация за нови и съществуващи продукти;
- разработване на лакове и мастила;
- поддържане на база данни за продукти и материали/лакове, мастила, алуминий и др.;
- контрол върху технологичната приложимост на доставените материали;
- непрекъснат контрол за спазване на утвърдените технологични изисквания в процеса на производство;

Допълнителна информация:
- работи се на смени, в т.ч нощна смяна.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, изпратете мотивационно писмо, автобиография, копие от диплом за завършено образование, не по-късно от 05.07.2019 г., на адрес: гр. Шумен, ул. Антим I 38, или чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4902942