Технически сътрудник

За работа по проект на 4 или 6 часа в Института по физика на твърдото тяло - БАН се търсят технически сътрудници.

Изисквания:

- много добър писмен и говорим английски;
- образование в някоя от следните области - електроника, физика, химия, биология, физикохимия, електроника, индустриално инженерство или свързани с тях.

Естеството на работата включва участие в експериментални изследвания, правене на справки, оформяне на документи, измиване и подсушаване на уредите и помещението след работа и други.

При итнерес към позицията, кандидатствайте с актуална автобиография на: https://www.jobs.bg/job/4135400