Технолог твърди лекарствени форми

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром търси да назначи на постоянна работа Технолози в участък "Твърди лекарствени форми"
Месторабота: Радомир

Описание на длъжността:

• Осигурява и отговаря за правилното протичане на технологичния процес;
• Контролира спазването на всички параметри на работния процес за всички етапи на производството;
• Контролира спазването на технологичната и контролна документация;
• Попълва и контролира попълването на цялата документация, свързана с производствения процес;
• Осигурява необходимите условия за производството, като спазва и контролира спазването на правилата на Добрата производствена практика;
• Отговаря за правилната експлоатация на машини и съоръжения;
• Участва в изготвянето на работни инструкции и процедури;
• Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците при усвояване на нови техники и технологии и безопасна работа;
• Участва във внедряването на нови продукти.

Изисквания:

• «Магистър» или «Бакалавър», в областта на фармация, химия, биология, биотехнологии или сродна подходяща специалност.
• Най-малко 1 година работа във фармацевтично предприятие; (опит в друга организация със сходна дейност е сериозно предимство);
• Езикови познания: английски език ще се счита за предимство.
• Компютърни умения: отлично владеене на MS OFFICE (Word, Excel, Outlook);
• Опит с ERP система ще се счита за предимство

Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип, умения за ръководене на екип, намиране на решения на професионални казуси;

Компанията предлага:

• Работа в една от водещите фармацевтични компании
• Въвеждащо и съпътстващи обучения
• Мотивиращо заплащане
• Възможности за професионално развитие
• Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир

Ако позицията представлява интерес за вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете автобиография.
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5911574