ТЕХНОЛОГ R&D

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.

Към момента, Адифарм ЕАД търси да назначи ТЕХНОЛОГ R&D
Месторабота: гр. София

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
- Извършва изследователски и развойни дейности свързани с разработване и внедряване на нови продукти, технологии на производство, усъвършенстване на съществуващи технологии;
- Участва в дейности по валидиране и трансфер на технологии;
- Изготвя производствено-техническа документация;
- Координира лабораторни експерименти/разработки/тестване/анализ/методи;
- Изготвя части от документация, съгласно регулаторните изисквания за регистрационна документация за България, Европейски съюз и трети страни
- Съгласува проектите и графиците с ръководството, спазва тяхното координиране и изпълнение.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Висше образование - фармация, химия, медицина;
- Минимум 3 години практически опит във фармацевтична производствена фирма, като технолог R&D;
- Умения да разработва, експериментира и внедрява нови генерични лекарства;
- Умения да изготвя технологична документация, да валидира технологични процеси;
- Английски и руски език – много добро техническо ниво.
- Креативност, умение за работа в екип, аналитично мислене, отговорност.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

- Отлични условия в престижна и динамично развиваща се компания;
- Интересна и предизвикателна работа;
- Интелигентна съвременна работна среда, с възможност за много контакти в страната и чужбина;
- Дългосрочна заетост;
- Конкурентно възнаграждение;
- Възможност за професионално развитие;
- Стандартно работно време – 8,30 - 17 часа;
- Коректно отношение от страна на работодателя.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша Автобиография с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5517802