Търговски представител "Аптечна мрежа" - Стажант

Линеа ЕООД е партньор на европейски производители на медицински изделия, козметични и санитарни продукти.
Поради увеличеното си портфолио компанията има нужда да увеличи търговския си екип в град София и търси да назначи допълнително един активен и амбициозен специалист като Търговски представител "Аптечна мрежа" в София.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Поддържа непосредствени контакти с аптечната мрежа в част от град София, като:

- Посещава обекти на компанията в района, в който работи.
- Събира информация за реализацията на продуктите на Линеа в района, в който работи.
- Поддържа контактите на компанията с фармацевтичните специалисти.
- Консултира клиентите на компанията относно характеристиките и предимствата на продуктите.
- Подпомага постигането на месечните цели на компанията.
- Съвестно изпълнява зададените му количествени и качествени задачи.
- Изготвя отчети и доклади за резултатите от своята работа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
- Бакалавърска степен на образование
- Отлични умения във воденето на преговори, продажбите и обслужването на клиенти.
- Инициативност и самоорганизираност.
- Валидна шофьорска книжка.

ПРЕДЛОЖЕНИЕTO
- Динамична и разнообразна работа в развиваща се сфера.
- Обучение - теоретическо и практическо за работа с клиенти и с бизнес партньори.
- Обучение и развитие на презентационни умения, компютърна грамотност, познания в областта на търговията.
- Обвързаност на работната заплата с резултата от работата.
- Работа с клиенти - утвърдени национални и международни вериги.
- Възможност за кариерно развитие в рамките на фирмата.
- Допълнителни социални придобивки.

Кандидатстване - със CV и снимка, най-късно до 30.10.2018 г. на e-mail: careers@linea.bg.