Търговски представител "Аптечна мрежа"

Линеа ЕООД е партньор на европейски производители на медицински изделия, козметични и санитарни продукти.
Поради увеличеното си портфолио компанията има нужда да увеличи търговския си екип в град София и търси да назначи допълнително активни и амбициозни специалисти:

Търговски представители "Аптечна мрежа" в София.

Работи се в разработени райони, предимно с обекти, които вече са партньори на фирмата.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Поддържа непосредствени контакти с аптечната мрежа в част от град София, като:

- Работи за увеличаване на пазарния дял на компанията в района, в който работи.
- Отговаря за реализацията на продуктите на Линеа в района, в който работи.
- Поддържа и разширява контактите на компанията с фармацевтичните специалисти.
- Поддържа контакти със стоматолози - партньори на фирмата.
- Консултира клиентите на компанията относно характеристиките и предимствата на продуктите.
- Отговаря за постигането на месечните цели на компанията.
- Съвестно изпълнява зададените му количествени и качествени задачи.
- Изготвя отчети и доклади за резултатите от своята работа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
- Бакалавърска степен по икономика, маркетинг, търговия.
- Отлични умения във воденето на преговори, продажбите и обслужването на клиенти.
- Инициативност и самоорганизираност.
- Отлични презентационни и комуникационни умения.
- Валидна шофьорска книжка.
- Много добра компютърна грамотност - MS Office.
- Познанията в областта на директните продажби са значително предимство.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
- Динамична и разнообразна работа в развиваща се сфера.
- Постоянен трудов договор от първия ден.
- Обвързаност на работната заплата с резултата от работата.
- Възможност за кариерно развитие в рамките на фирмата.
- Допълнителни социални придобивки.

Кандидатстване - със CV и снимка, най-късно до 30.10.2018 г. на e-mail: careers@linea.bg