Търговски представител/Продуктов мениджър

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ, лицензиран търговец на едро с медицински изделия, търси да назначи:

СПЕЦИАЛИСТ БИОЛОГ-БИОТЕХНОЛОГ-МОЛЕКУЛЯРEН БИОЛОГ-ХИМИК КАТО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР
Месторабота: гр. София

Основни задължения:
• Познаване на ефективността и приложението на продуктите на фирмата и представянето им на клиентите за задоволяване на техните нужди.
• Поддържа контакти с настоящи и потенциални клиенти на фирмата.
• Планира всяка седмица срещи с клиентите със сътрудничеството на ръководството
• Информира клиентите за историята на фирмата
• Представя продуктите и услугите на фирмата на пазара.
• Информира се за нови продукти и приложения.
• Осведомява клиентите за нови и съществуващи продукти на фирмата.
• Има комплексни познания за предлаганите продукти на пазара и съответната информация за тях.
• Наблюдава и анализира конкуренцията и предава информацията на Мениджърите по продажбите.
• Проследява търсенето на нови продукти на пазара.
• Получава и администрира заявки от клиентите.
• Приема искания - запитвания от клиентите и ги придвижва към сътрудника по обслужване на клиенти.
• Участва в изготвянето на оферти за клиентите.
• Участва в срещите на търговските представители с цел анализ на тримесечните/годишните продажби.
• Предвижда и наблюдава движението на продажбите за всеки един клиент.
• Участва в образователни конференции и семинари.
• Доставя продукти на клиентите, когато е необходимо.
• Представя продуктите на клиентите, начина на тяхната употреба и цялостното им функциониране.
• Следи платежния баланс на клиентите.

Изисквания:
1. ОБРАЗОВАНИЕ: БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ, МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ - СТЕПЕН БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР.
2. Предимство - опит в областта на клетъчното култивиране, имунология, рекомбинантни ДНК технологии, молекулярни техники.
3. Задължително владеене на английски език - писмено и говоримо.
4. Компютърна грамотност.
5. Шофьорска книжка.
6. Възможност за пътуване в страната и чужбина

Ако проявявате интерес, кандидатствайте директно на: https://www.jobs.bg/job/4530776, като прикачите автобиография и мотивационно писмо на английски език, придружено с актуална снимка.