Супервайзор Пивопроизводство

Carlsberg е датска компания номер 1 производител на бира в Северна и Източна Европа и четвъртата по големина в света. Днес Карлсберг продава бира в над 150 страни. В нея работят близо 41000 служители, разпределени в 25 държави.

Карлсберг България е една от водещите бирени компании в България. В нея работят 600 служители. Компанията разполага с две пивоварни в гр. Шумен и гр. Благоевград.

За пивоварната в гр. Шумен, компанията търси:

Супервайзор Пивопроизводство

Основни отговорности на позицията:
1. Подсигурява качествено и навременно производство на пиво при стриктно спазване на оптимален технологичен режим.
2. Осигурява постигането на необходимите физикохимични, микробиологични и хигиенни резултати в процеса на Пивопроизводство, на база установените от Компанията стандарти.
3. Следи и контролира разходите на суровини и материали в съответствие с разходните норми на отдела.
4. Изчислява, анализира и отчита промените в ключовите показатели за представяне на отдела.
5. Управлява и осигурява постоянното развитие на екип Пивопроизводство.
6. Планира, организира и контролира производствената дейност в отдела; подкрепя и ръководи екипа.
7. Спазва и съдейства за спазването на условията за безопасна работа въведени в инструкции, заповеди и нормативни документи.

Изисквания към кандидатите:
- Висше образование (Технология на пивото; Хранителни технологии; Химия; Инженерни специалности);
- Владеене на MS Office. Познания по SAP ще се считат за предимство;
- Английски език – много добро ниво;
- Отзивчивост, готовност за работа в динамична среда и желание за развитие.

Компанията предлага:
- Работа в страхотен екип, изграден на основата на сътрудничество, уважение и отдаденост.
- Високо професионална и непрестанно развиваща се работна среда в международно утвърдена Компания.
- Възможности за развитие и надграждане на знанията и уменията.
- Допълнителни социални придобивки, включващи ваучери за храна, сума за транспорт, допълнително здравно осигуряване, суми за лични събития (сключване на брак и раждане на дете).

Компанията покрива релокация за кандидати от други населени места.

Ако предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиография на вниманието на Дирекция “Човешки ресурси” не по-късно от 23 ноември 2018 г.