Студентски стажове в държавната администрация - лято 2019

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 2800 стажа. В момента на Портала - http://staj.government.bg/ са обявени 820 позиции за летен стаж за студенти от 45 професионални направления в 89 структури
на държавната администрация.
Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 29-ти април 2019 г.

Структури Брой позиции

Министерства 183
Държавни агенции 8
Държавни комисии 2
Изпълнителни агенции 37
Други централни структури 309
Областни администрации 48
Общински администрации 167
Специализирани териториални администрации 66

Изисквания:
- Студенти с непрекъснати права
- Кандидатстване по професионално направление

Процедура:
- Регистрация в портала
- Онлайн кандидатстване до 29 април 2019 г.
- Първоначален подбор чрез онлайн тест
- Окончателен подбор чрез интервю
- Онлайн кандидатстване, класиране и потвърждаване

Стажове:
- Летни неплатени стажове
- С подкрепа от наставник
- С възможност за гъвкаво работно време

Позиции:
- 820 позиции
- 45 професионални направления
- 89 структури на държавната администрация
- 51 населени места

Кандидатствайте онлайн на: http://staj.government.bg