За студенти

m2За студентите от Факултета по химия и фармация, Химескперт предлага консултации и различни видове услуги, подпомагащи успешната реализация на пазара на труда в сферата на химическата индустрия, както и възможности за включване в стажантски програми. Химексперт поддържа база-данни от профили на студенти, които предоставя на работодателите при спазване на пълна конфиденциалност на личните данни. Ако желаете да увеличите шансовете си за професионална реализация, можете да се регистрирате, след което да ни изпратите актуална автобиография или да попълните регистрационна форма на място в Центъра. Регистрирайки се в Кариерния център, Вие получавате по-бърз достъп до актуална информация за текущи стажантски и работни позиции, както и за събития (срещи с работодатели, семинари, Дни на кариерата и др.), които Химексперт организира.