Стипендиантска програма на Актавис

Заводът на Актавис в гр. Дупница отпуска студентски стипендии в подкрепа на талантливи студенти. Целта на програмата е да подпомогне обучението им във висши учебни заведения и бъдещото им професионално развитие в сферата на фармацевтичното производство, както и да допринесе за задълбочаването на връзките между бизнеса и образованието.
Програмата е предназначена за студенти в последен курс на редовно обучение по бакалавърски/магистърски програми в специалности, приложими в сферата на фармацевтичното производство.

Програмата предлага:
• Поемане на таксата за обучение
• Месечна стипендия в размер между 200 и 300 лв.
• Предварително професионално ориентиране
• Възможност за обучение и придобиване на практически умения в международна компания
• Предоставяне на информация и оказване на съдействие при подготовка на дипломна работа
• Сключване на договор за работа след успешно завършване (задължително условие)

Изисквания за участие в програмата:
• Студент по специалност, приложима в сферата на фармацевтичното производство - фармация, фин органичен синтез, органични химични технологии и др.
• Успех не по-малък от „Много добър 5.00"
• Много добри познания по английски език
• Наличие на мотивация и конкретни цели за развитие в областта на фармацевтичното производство

Необходими документи:
• Мотивационно писмо
• Автобиография
• Копие от студентска книжка, удостоверяващо успеха от предходни години
• Препоръки от двама преподаватели
• Уверение за записан семестър

Прием на документи:
• Документи се приемат постоянно
• Кандидатурите се разглеждат по реда на приемането и кандидатите получават обратна връзка в рамките на един месец от подаването на документите
• Събеседване ще бъде проведено само с одобрените по документи кандидати

За контакти:
Балканфарма Дупница АД
ул. „Самоковско шосе” №3, Дупница 2600
Дирекция „Човешки ресурси”
Телефони за връзка: 0701/58 312; 0701/58 451; 0701/58 456
е-mail: jobsoperations@actavis.com

Допълнителна информация за Актавис България:
www.actavis.bg