Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Смолян” по заместване

Изпълнителна агенция по околна среда търси да назначи старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Смолян" по заместване.

1. Минимални изисквания:
– образование – висше, образователна степен – бакалавър;
– ранг – IV младши или професионален опит – 2 години.

2. Допълнителни изисквания:
а) предпочитано образование – химия, химични технологии, биология и химия, биотехнологии;
б) компютърна грамотност: ползване на програмни продукти включително офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др);
в) ползване на английски език;
г) умения за работа с апаратура, интерпретация на резултати, умение за работа със стандартизационни и нормативни документи, умения за разбиране на технологичните процеси.

3. Основната цел на длъжността е вземане, пробоподготовка и изпитване на извадки от почви, води и въздух с допълнително възложени отговорности – отговорник по метрологично и нормативно осигуряване на РЛ – Смолян. Познаване и прилагане на основните изисквания при валидиране и верифициране на методите за изпитване, изчисляване на неопределеност при изпитване и калибриране.

4. Основна заплата определена за длъжността – 600 (шестстотин) лева.

При интерес към тази позиция, изпратете Вашите документи за кандидатстване /професионална автобиография с актуална снимка, диплома и документи доказващи професионален опит/ и телефонен номер за обратна връзка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4540733