Старши експерт осигуряване на качеството

GE Pharmaceuticals е фармацевтична компания, специализирана в опаковането на твърди лекарствени форми в блистери и бутилки. Като партньор на най-големите фармацевтични компании в света, с качеството на работата си компанията допринася за възстановяване и поддържане здравето на хората.
Производствената част на GE Pharmaceuticals се състои от два модерни, напълно автоматизирани завода в гр. Ботевград, които отговарят на най-високите световни стандарти за фармацевтично производство и GMP (ДПП).

Ако качеството е областта, която сте избрали за развитие и имате поне 2 години практически опит в производството и/или в качествения и количествен анализ на лекарствени продукти, компанията Ви предлага предизвикателството на позицията:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ осигуряване на качеството във фармацевтично производство.
Месторабота: гр. Ботевград

Основната част от работата включва:
- Вземане на решения свързани с качеството на произвежданите партиди лекарствени продукти;
- Проверка на партидната опаковъчна документация на произведените партиди лекарствен продукт относно съответствията с изисквания на клиента и GMP;
- Проверки, разследване и анализ на отклонения, възникнали по време на производството;
- Валидиране на процеси, осъществяване на контрол съгласно GMP;
- Проучване на оплаквания, комуникация с клиенти и др.

Изисквания към кандидатите:

Професионална компетентност:
• Висше образование в областта на: фармация, химия, биотехнология или биология;
• Познаване на Закона за лекарствата в хуманната медицина; Регулаторните изисквания за производство на лекарства; Европейските и други международни стандарти за Добра производствена практика (ДПП) и Добра лабораторна практика (ДЛП);
• Най-малко 2 години практически опит във фармацевтично производство и/или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствени продукти;
• Използване на методи и инструменти за управление на качеството.

Личностни качества:
• Умения за справяне с критични ситуации и решаване на проблеми;
• Умения за работа в екип и самостоятелно;
• Организиран и систематичен в работата си;
• Умение за водене на бизнес кореспонденция на английски език- задължително.

Компанията предлага:
- Предизвикателна и динамична работа в международна среда;
- Възможност да се развивате във водеща индустрия;
- Конкурентно трудово възнаграждение и бонуси;
- Допълнителни социални придобивки - транспорт или преместване в Ботевград;
- Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво;
- Планирани обучения и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес, изпратете CV, в което подробно са описани опита, компетенциите и ниво на английски език, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4548796