Стажантска програма 2018

Кои сме ние?

Ние сме Актавис – най-големият работодател във фармацевтичната индустрия в България. Ние ежегодно подкрепяме младите хора и им предоставяме възможност да придобият реален опит в предизвикателна, мултинационална работна среда.
Нашата производствената компания в България е част от глобалната производствена структура на Тева, Тева Глобал Оперейшънс (ТГО) и включва два модерни завода в градовете Дупница и Троян.
Двата завода разполагат със съвременни производствени мощности, модерни лаборатории за контрол на качеството и научно-технологичен център за фармацевтични технологии. Всички дейности по производство и качество се извършват в пълно съответствие с регулаторните изисквания на държавите, за които е предназначено съответната продукция. Внедрени са и се поддържат съвременни системи за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за обучение и развитие на служителите.
Всяка година над тридесет студенти участват активно в стажантската ни програма и голяма част от тях успешно се реализират и утвърждават в екипите ни от отдадени професионалисти с познания и опит на световно ниво. Наша основна цел е да привличаме и наемаме служители за дългосрочна заетост и да инвестираме в професионалното им развитие и обучение.

Ако имате интерес и желание да приодобиете опит в чудесен екип и високотехнологична бизнес среда - стажантската програма на Актавис е точно за вас. Станете част от програмата за набиране на млади таланти на една от най-големите мултинационални компании в света. Повече от 10 години програмата на Актавис дава шанс на студентите да надградят академичните си познания с практически умения и да поставят сериозно начало на своята кариера.

Какво очакваме?
• Завършен предпоследен или последен курс на бакалавърска или магистърска степен
• Желание за учене и развитие
• Добро ниво на владеене на английски език
• Компютърни умения – отлично познаване и работа с MS Office
• Адаптивност и гъвкавост в динамична среда
• Ориентираност към резултати

За кои направления в завода в Дупница можете да кандидатствате през 2018?
• Лаборатории на дирекция Качество
• Осигуряване на качеството
• Производство
• Наука, производство и технологии
• Верига доставки (Supply Chain)
• Покупки
• Човешки ресурси

Как можете да кандидатствате?

• По електронен път на адрес jobsoperations@actavis.com
• Или на адрес: гр. Дупница 2600, ул. ”Самоковско шосе” №3, Дирекция „Човешки ресурси”
• CV и мотивационно писмо с посочен период на стажа и предпочитана функционална област
• Документ, удостоверяващ студентския статус
• Препоръка/и от преподавател

Документи се приемат целогодишно
За допълнителна информация телефони 0701/58314; 0701/58455; 0701/58456

За кои направления в завода в Троян можете да кандидатствате през 2018?

• Лаборатории на дирекция Качество
• Системи по качество
• Производство
• Техника
• Изследване и развитие
• Покупки
• Човешки ресурси

Как можете да кандидатствате?

По електронен път на адрес jobstroyan@actavis.com
• Или на адрес: гр. Троян 5600, ул.”Крайречна” №1, „Човешки ресурси”
• CV и мотивационно писмо с посочен период на стажа и предпочитана функционална област
• Документ, удостоверяващ студентския статус
• Препоръка/и от преподавател

Документи се приемат целогодишно
За допълнителна информация телефони 0670/68167; 0670/68126