Стажантска програма 2018

ТИТАН Груп, един от основните световни производители на цимент, ръководи над 40 компании в 14 страни и е работодател на повече от 5,600 души в целия свят. Основана в Гърция през 1902 г., TITAN се разраства като мулти- регионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

За поредна година "Златна Панега Цимент" АД, част от групата Титан и водещ производител на строителни материали в България обявява началото на своята лятна стажантска програма.
Ние търсим млади и амбициозни хора, които притежават интелект и емоционална зрялост, желание за работа и развитие, които споделят нашата ценностна система и са мотивирани да прекарат своето лято с нас, за да са:

СТАЖАНТИ В ПРОИЗВОДСТВО И / ИЛИ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

С какво ще се занимавате докато сте при нас:
• ще работите и ще се учите от екип опитни и квалифицирани специалисти
• ще се запознаете с основните суровинни материали и техните минерали
• ще наблюдавате отблизо технологичния процес на образуването на клинкер- смилането, хомогенизирането и складирането на суровинно брашно
• ще подпомагате процеса по извършване на анализи за определяне на химическия състав и физичните свойства и специални характеристики на суровини, материали и готова продукция в съответствие със стандартните изисквания и приети методики
• ще наблюдавате дейности по приготвянето на разтвори, необходими за анализите в лабораторията
• ще подпомагате екипа в изготвянето на необходимите отчети и оформяне на резултатите от проведените анализи
• ще имате възможност пряко да наблюдавате дейности по калибрирането и осигуряване точността на измерването със специализирана апаратура

Ние бихме избрали вас, защото:
• сте студент в III курс на обучение или завършил висше образование в областта на силикатните технологии или друга подобна специалност
• владеете добре английски език
• притежавате добра компютърна грамотност
• имате желание за работа в индустриална среда
• вие сте готов да посрещате реални бизнес предизвикателства
• вие сте целеустремен, любопитен и организиран
• искате да работите в екип
• готовност да пътувате

Вие бихте избрали нас, защото:
• ще научите повече за съвременните методи на работа в производствена лаборатория
• ще придобиете практически опит в динамична работна среда
• ще бъдете част от бързо развиваща се международна компания
• ще ви предоставим платен стаж с минимална продължителност 1 месец (и възможност за продължаване от 3 до 6 месеца)
• ще работите в безопасна среда
• ще ви осигурим храна и безплатен транспорт от маршрутите: София, Плевен, Ловеч, Луковит и Тетевен

Месторабота с. Златна Панега

Ако сме предизвикали вашия интерес:
Моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на български език до 20.05.2018 г. на e-mail: Tsveta.Ivanova@titan.bg, като посочите длъжността, за която кандидатствате онлайн или през сайта на компанията.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.