Стажантска програма 2019 "Моят път е с Актавис"

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS,), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. В България компанията работи с името Актавис и е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия. Актавис, компания на Тева управлява два фармацевтични завода в Дупница и Троян, търговска организация и множество глобални корпоративни функции.

Ставантска програма 2019 "Моят път е с Актавис"

Какво предлагаме?
- Ежегодна стажантска програма в заводите
- Продължителност на стажа между 2 и 4 месеца от май до октомври
- Обучение и придобиване на реален опит в различни направления на фармацевтичния бизнес
- Подкрепа и напътствие от висококвалифициран ментор
- Участие в актуални проекти и в разрешаване на работни казуси
- Сертификат за успешно завършен стаж
- Месечно възнаграждение
- Предложение за работа към най-изявените стажанти
- Осигурен транспорт за пътуващите до завода в Дупница от София, Благоевград, Кюстендил, Перник и Радомир

Какво очакваме?
- Завършен предпоследен или последен курс на бакалавърска или магистърска степен
- Желание за учене и развитие
- Добро ниво на владеене на английски език
- Компютърни умения - отлично познаване и работа с MS Оffice
- Адаптивност и гъвкавост в динамична среда
- Ориентираност към резултати

За кои направления може да кандидатствате?
- Лаборатории на дирекция Качество
- Системи по качество
- Производство
- Инженеринг и поддръжка
- Наука, производство и технологии
- Верига доставки (Supply Chain)
- Покупки
- Човешки ресурси

Как може да кандидатствате?
- По електронен път на имейл jobsoperations@actavis.com
- Или на адрес: гр. Дупница 2000, ул. "Самоковско шосе" 3, Дирекция "Човешки ресурси"
- CV и мотивационно писмо с посочен период на стажа и предпочитана функционална област; Документ, удостоверяващ студентския статус и препоръка/и от преподавател

За допълнителна информация - телефони 0701/58455; 0701/58314;

Документи се приемат до 22 април 2019 г.