Стажант в направление производство на целулоза и хартия

Индивидуалната стажантска програма на “Монди Стамболийски” ЕАД дава възможност на мотивирани хора да придобият практически умения и професионална увереност, да проверят своята мотивация, интереси и цели по отношение на областта, която са избрали за своя професионална реализация, да се докоснат до съвременни практики, да се запознаят с фирмената дейност и организационната култура на една международна бързоразвиваща се група.

За компанията
Монди е международна група за производство на хартия и опаковки с около 25,000 служители в повече от 30 страни в цял свят. Основните производствени единици на компанията са разположени в централна Европа, Русия, Северна Америка и Южна Африка. Заводът за хартия в гр. Стамболийски е създаден през 1952 г. и е част от Монди от 2006 г.

Ако Вие изучавате една от следните специалности:
- Целулоза, хартия и опаковки;
- Химично инженерство;
- Екология;
- Химия;
- Технология на дървесината.

Ако Вие:
- сте студент след трети курс от горепосочените специалности или сходни на тях;
- владеете добре английски език;
- имате задълбочени теоретични познания по специалността;
- притежавате много добра компютърна грамотност;
- сте мотивирани да учите и развивате своите знания, умения и потенциал.

И ако имате желание:
- да се запознаете на практика с бизнеса;
- да учите от най-добрите професионалисти в производствения бранш;
- да придобиете ценни знания в областта на производството, енергетиката и икономиката;
- да се докоснете до съвременни технологии и иновативни методи на работа.

Изпратете CV и мотивационно писмо, в което разкажете защо искате да станете част от стажантската програма.
Използвайте формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4868586

Продължителност на стажа: 2 месеца.

Мястото на провеждане на стажа: «Монди Стамболийски» ЕАД, гр. Стамболийски.

На най-добре представилите се стажанти се предлага възможност за работа в компанията!