Стажант към Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) - профил химия

#WeAreResourcers означава да възобновяваме световните ресурси, споделяйки общ начин на мислене.
Като част от групата на Веолия, "Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр. София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Включете се в нашата стажантската програма, която протича под мотото „Предизвикай бъдещето”. През 2019 година за осемнадесети пореден път ще приемем студенти и млади специалисти от различни специалности.

Ако искате да се включите и имате:
- Завършен минимум 3-ти курс от ВУЗ – профил Химия, Екохимия, Инженерна химия или друго релевантно образование
- Добри познания по аналитична, органична и неорганична химия
- Умения за работа с MS Office
- Готовност за работа в срокове
- Желание за работа в екип

Ние Ви предлагаме:
- 3 месечен платеж стаж (юли – септември), по 8 часа на ден
- Възможност да придобиете професионален опит и умения в реална корпоративна среда
- Ментор, който ще ви напътства и подпомага в работата през целия период на стажа

Ще имате възможност да добиете нови знания и опит като:
- Участвате в изпълнението на лабораторни физикохимични анализи във връзка с мониторинга на отпадъчни води и утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово
- Участвате в изпълнението на лабораторни физикохимични анализи във връзка с мониторинга на питейни води в Пречиствателна станция за питейни води Бистрица
- Участвате при подготовка на проби и изпълнение на етапи от анализи или пълни анализи на реални проби
- Работите с лабораторни измервателни уреди и спомагателни лабораторни уреди, използвани в анализите
- Работите с картотеката на опасни вещества на ЛИК
- Работят със система за лабораторен мениджмънт WinLims
- Попълвате формуляри по качество, свързани със системата за управление на ЛИК

#WeAreResourcers
Стани Resourcer, присъедини се към нашия екип!

Информация и подаване на документи:
Oтдел „Човешки ресурси“
тел.: 02/ 8122 462
e-mail: internship@sofiyskavoda.bg

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.