Стажант – Инженер в Производствен отдел

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, част от "Хайделберг Цимент Груп" - един от световните лидери в циментовата индустрия, в който работят повече от 63 000 души в 60 страни по света, е най-големият производител и износител на цимент в България, с водеща позиция на вътрешния пазар. Във връзка с развитието на бизнес стратегията ни, ние търсим:

Стажант – Инженер в Производствен отдел
Месторабота: гр. Варна

„Девня Цимент“ АД предлага възможност на млади инженери с малък професионален опит или наскоро завършили висшето си образование, да стартират и развият своята кариера в сферата на циментовата индустрия чрез участие в едногодишна Стажантска програма в Производствен отдел.

На избраният кандидат ще бъде осигурена персонализирана платформа за обучение и прилагане на усвоените знания и умения, както и запознаване с процеси, системи и хора.

Стажантът ще има възможността да получи задълбочено разбиране за:
- циментовата индустрия и нейните специфики;
- циментовите операции и организация, със специален акцент върху техническите процеси в производството, контрола на качеството и продажбите на цимент;
- всички поддържащи функции и тяхната роля в цялостния производствен процес.

Профил на подходящия кандидат:
- Инженер със завършена степен бакалавър или магистър;
- Техническо образование в направление Инженер-химик или Химични технологии (неорганични, силикатни, свързващите вещества или материалознание) е с предимство, но не е задължително;
- Владеене на работен английски език – писмено и говоримо;
- Предходен опит не се изисква.

„Девня Цимент“ АД гарантира назначаването на постоянна позиция след успешно приключване на стажа.

Компанията предлага още:
- Конкурентно възнаграждение;
- Пакет социални придобивки;
- Обучение от висококвалифицирани служители на „Девня Цимент” АД;
- Възможност за работа в динамична работна среда и в компания с международни професионални стандарти.

Ако сте амбициозен млад специалист с потенциал, отговаряте на горепосочените изисквания и желаете да се възползвате от тази уникална възможност за кариерно развитие, изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо до 17 юли 2020 г на вниманието на г-жа Светлана Петкова на hr@devnyacement.bg.