СТАЖАНТ ФАРМАЦЕВТ

ЦЕНТРАЛНАТА НАУЧНА АПТЕЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
при Педиатрична аптека Ерудита

обявява свободни места за

СТАЖ
(само за студенти магистърска програма и колежани по фармация)

Място на провеждане на стажа: гр. София

Стажът при нас през семестъра ви дава следните възможности:
1. Да станете част от млад и енергичен екип, в който да се научите да поемате отговорност за Вас, за колегите и за пациента.
2. Да се научите как да подходите от чисто психологическа гледна точка към проблема на пациента, за да предложите най-адекватното за него фармацевтично решение.
3. Да преминете курсове за запознаване с хомеопатията и Шуслеровата терапия, за да сте актуални на днешните търсения на пациентите.
4. Да участвате в програмата за международен студентски обмен - да комуникирате с колеги от чуждестранни фармацевтични факултети, които са на летен стаж в България. Освен работата при нас ще можете да се забавлявате с тях на дискотека, да ги разведете из околностите на града, да осъществите ценни международни контакти.

Фармацията е интердисциплинарна наука с висок коефициент на консумация на съвременни технологични решения. Ще работим заедно за разработване и въвеждане в практиката у нас на съвременни технологии за екстемпорално изпълнение на лекарските предписания.

Ако имате интереси в сферата на фармацевтичните науки – фармакогнозия, технология на лекарствените форми, фармакология, физика, химия, фармакоикономика, статистика, диетология, микробиология, физиология и други, можете да разработвате при нас съвместни научни проекти и да се възползвате от възможностите за практическото им приложение. Няма ограничение за научните направления.

Поддържаме вътрешна конкуренция, но се учим да работим в екип, защото вярваме, че екипите могат повече, отколкото отделните личности. След успешно завършване на стажа ще получите сертификат, валиден пред трети лица.

Студентите и колежаните, които покажат добри резултати по време на летния стаж, ще получат покана да се присъединят към Постоянния стажантски екип на Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита.

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
За стаж при нас подайте следните документи:
1. Автобиография (CV европейски стандарт)
2. Актуална снимка

Кандидатури се приемат на e-mail: eruditatrainee@gmail.com

* Документите се разглеждат до 7 дни след постъпване