Стажанти към Дирекция „Управление на качеството и регулаторно съответствие“

„Софарма“ АД е най – големият български фармацевтичен производител. Компанията е синоним на качество, традиция и иновативност.
Нашата цел е да имаме активна и решаваща роля за повишаване стандарта на живот, за да бъдат хората по-здрави, по-щастливи и да живеят по-сигурно.

Стремежът ни е да откриваме и насърчаваме таланти, любознателни и амбициозни бъдещи специалисти, които споделят нашата мисия и цели.
- Ако стремежът към непрекъснато развитие и усъвършенстване са ваши отличителни черти
- Ако динамиката в работата и любознателността са ваши двигатели
- Ако искате да черпите опит от доказани професионалисти в утвърдена компания с 85 годишна история
- Ако имате желание да се потопите в реална работна среда с ежедневни предизвикателства станете част от Стажантската програма в звената, свързани с управление на качеството и регулаторно съответствие на „Софарма“ АД за 2019г. – „Бъди активен“, като се потопите в работната атмосфера на:

1. Направление „Лекарствена безопасност“ – едно място
- ще се запознаете в детайли с това какво представлява ЛБ
- ще научите кое е законодателството, което регулира дейността
- ще правите преглед и оценка на местната и световната научна литература за информация, касаеща лекарствената безопасност на продуктите на компанията
- ще се запознаете с това какво представляват периодичните доклади по безопасност /PSUR/ и планове за управление на риска /RMP/

2. Направление „Развитие и технология на фармацевтичния продукт“ - едно място
- ще научите как се разработва нова технология за лекарствен продукт или как може да се оптимизира вече разработена такава
- ще се запознаете с DMS компютърна система
- ще разберете как се трансферира една технология и каква производствена документация се готви в процеса
- ще видите лабораторна промишлена и полупромишлена апаратура в действие

3. Направление „Осигуряване на качеството“ – едно място
- ще се запознаете с изискванията на Добрата производствена практика /GMP/ във фармацевтичното производство
- ще разберете какво значи одит и валидиране на доставчик /на активно веществото или опаковъчен материал, напр./
- ще научите какво представлява документация за производство или годишен преглед на продукта
- ще разберете какво е одит, несъответствие, превантивни или корективни действия

4. Направление „Качествен контрол“ – едно място
- ще се запознаете с изискванията на Добрата лабораторна практика /ДЛП/
- ще се запознаете как протичат всички етапи на анализи /от суровината до готовия продукт/ в реална среда
- ще разберете как се извършват разнообразни анализи в съответствие с утвърдени фармакопеи (Ph. Eur.; USP и др.) и регулаторна документация
- ще разберете какво е партидна документация по отношение на качеството

Нашето предложение:
- Продължителност на стажа два месеца – в периода юни – септември
- Обучаващ колега с доказан опит в областта си на работа
- Работно време – по договаряне
- Трудов договор и месечно възнаграждение
- Социални придобивки, съобразно фирмената политика

Ако ние успяхме да привлечем Вашия интерес, Вие можете да привлечете нашето внимание, ако сте:
- Студент в последен курс /бакалавър, магистър/ или току що дипломирани млади специалисти специалности „Фармация“, „Медицина“, Биология“, „Химия“, Биотехнологии“
- Владеете английски език на много добро ниво / В2
- Имате много добра компютърна грамотност – MS Office
- Имате огромно желание да се развивате

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата актуална автобиография и мотивационно писмо до 14.06.2019 г. - https://www.jobs.bg/job/4893364
Моля, отбележете в мотивационното писмо за кое направление кандидатствате.