СТАЖАНТ В НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

МОНБАТ АД e модерна и бързо развиваща се компания – най-големият производител на акумулаторни батерии в България и Югоизточна Европа. Широката продуктова гама на завода е предимно с експортна ориентация. Модерните технологии и оборудване, както и високото качество на произвежданата продукция осигуряват висока конкурентоспособност и стабилни позиции на вътрешния и международните пазари.

МОНБАТ АД обявява Стажантска програма

В нея могат да се включат мотивирани и способни млади хора със завършена минимум бакалавърска степен или студенти задочна форма на обучение, при следните условия:

• Висше техническо, химическо или икономическо образование.
• Много добра компютърна грамотност – MS Office.
• Инициативност, отговорност, изпълнителност.

Какви са предимствата на стажантската програма на Монбат АД?
• Ще бъдете част от екип от професионалисти.
• Ще се запознаете отблизо с най-добрите съвременни практики.
• Ще придобиете ценни практически умения и знания.

Ако проявявате интерес, изпратете актуална автобиография на e-mail: contact@monbat.com
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.