Стажант Качествен контрол

Индивидуалната стажантска програма на “Монди Стамболийски” ЕАД дава възможност на млади и мотивирани хора да придобият практически умения и професионална увереност, да проверят своята мотивация, интереси и цели по отношение на областта, която са избрали за своя професионална реализация, да се докоснат до съвременни практики, да се запознаят с фирмената дейност и организационната култура на една международна бързоразвиваща се група.

Монди Стамболийски ЕАД е част от интегриран бизнес модел – от суровината до крайния продукт - хартия и опаковки, който създава синергии по цялата верига за доставка. Предприятието е напълно интегрирано целулозно-хартиено производство.

Ако Вие сте студент след трети курс от специалност в сферата на химията;

Ако Вие:
- владеете добре английски език;
- имате задълбочени теоретични познания по специалността;
- притежавате много добра компютърна грамотност;
- сте мотивирани да учите и развивате своите знания, умения и потенциал.

И ако имате желание:
- да работите в лабораторна среда;
- да се запознаете на практика с бизнеса;
- да учите от най-добрите професионалисти в бранша;
- да придобиете ценни знания в областта на производството;
- да се докоснете до съвременни технологии и иновативни методи на работа.

Свържете се с нас!
Изпратете CV и мотивационно писмо, в което ни разкажете защо искате да станете част от стажантската ни програмa.: https://www.jobs.bg/job/4875260

Продължителност на стажа: 2 месеца.

Мястото на провеждане на стажа: «Монди Стамболийски» ЕАД, гр. Стамболийски.

На най-добре представилите се стажанти се предлага възможност за работа в компанията!