Стаж в сферата на химията/материалознанието/физиката

ИОМТ-БАН дава възможност на студенти записани в бакалавърска или магистърска програма в български ВУЗ да проведат стаж в лабораторията по Наноструктурирани материали. Стажът ще се проведе в сферата на физиката и оптиката и ще бъде свързан с изследване на тънкослойни покрития, с цел използването и структурирането им за сензорни приложения.

Стажът е с гъвкаво работно време и е платен по програма на МОН. Изисква се желание за работа и отговорност към поетите ангажименти. Продължителността на стажа е 240 часа и се изпълнява по програмата "Студентски практики". Стажът е съвместим с други работни ангажименти на кандидатите. Предвижда се стажът да започне през месец март 2021 или по-късно според желанието на кандидатите.

За студентите последен курс на обучение стажът може да предствлява експерименталната работа за бакалавърската или магистърската им димпломна работа при желание от страна на кандидата да я направят и защитят в колаборация с ИОМТ.

За да кандидатствате, последвайте линка - https://www.jobs.bg/job/5519175