Стаж в сферата на химията/материалознанието/физиката

ИОМТ-БАН дава възможност на студенти записани в бакалавърска или магистърска програма да проведат стаж в лабораторията по Наноструктурирани материали. Стажът ще се проведе в сферата на физиката и оптиката и ще бъде свързан с изследване на тънкослойни покрития, с цел използването и структурирането им за сензорни приложения.

Стажът е с гъвкаво работно време и е платен по програма на МОН. Изисква се желание за работа и отговорност към поетите ангажименти.
Продължителността на стажа е 240 часа. Стажът е съвместим с други работни ангажименти на кандидатите.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5330191