Стажант в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“

„ГудМилс България“ ЕООД организира за поредна година летен стаж за студенти. Предприятието е една от най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров и е част от австрийския холдинг GoodMills Group.
Стажът се провежда в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“. Лабораторията на дружеството разполага с високотехнологични уреди и екип от изключителни специалисти.

Продължителност на стажантската програма: от 2 до 4 месеца.
Място на провеждане на стажа: гр. София

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:
• Да окачествявате постъпващата суровина – хлебна пшеница и произведения продукт – брашното; да извършвате органолептични анализи на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, ситов анализ.
• Да придобиете реални умения за работа в лабораторията на водещ производител на храни.
• Да работите с експерти.
• Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
• Да станете част от европейския ни екип.

Изисквания към кандидатите:
• студенти, завършили първи курс в специалност в областта на: химия, биотехнологии, хранителни технологии
• владеенето на английски език ще се счита за предимство
• работа с MS Office
• желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

Документи за кандидатстване:
Мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка.
Важно за нас е да посочите в документите си дата, която е удобна за вас за започване на стажа.
Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.

Документи можете да изпращате на e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Уведомяваме ви, че данните, които ни предоставяте, са лични данни и подлежат на специален режим на защита.