СТАЖАНТ - ЛАБОРАНТ В ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЯ

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, част от "Хайделберг Цимент Груп" - един от световните лидери в циментовата индустрия, в който работят повече от 63 000 души в 60 страни по света, е най-големият производител и износител на цимент в България, с водеща позиция на вътрешния пазар. Във връзка с развитието на бизнес стратегията ни, търсим:

СТАЖАНТ - ЛАБОРАНТ В ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЯ

Ние предлагаме изключителна възможност за стаж в производствена лаборатория на „Девня Цимент“ АД.

Основни задължения и отговорности
- Периодично приемане, обработка, подготовка на проби за извършване на физични и химични анализи и/или физикомеханични тестове на суровини и горива, полупродукти (суровинна смес, клинкер и др.) и крайни продукти (цимент и др.) за контрол на производствения процес;
- Контрол и проверка, калибриране, почистване и ежедневно поддържане на всички уреди и апарати, използвани за анализ и изпитания;
- Водене на съпътстващата анализите документация - писмено и електронно.

Изисквания:
- Средно специално образование – направление ”Химични технологии”;
- Добра компютърна грамотност;
- Добра комуникативност и умения за работа в екип;
- Организираност, подреденост, инициативност;
- Сръчност и умения за боравене с електронна и механична техника, стъклария и прецизни инструменти;
- Владеене на английски език ще се счита за предимство.

Компанията предлага
- Платен стаж в Производствена лаборатория за период от 6 месеца;
- Обучение от висококвалифицирани служители на „Девня Цимент” АД;
- Възможност за придобиване на професионални умения и практически опит в реална работна среда в компания с международни професионални стандарти;
- Социални придобивки;
- Възможност за работа на постоянен трудов договор след приключване на стажа.

Стажантската програма стартира на 02.09.2019 г.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания и желаете да приемете предизвикателството, моля изпратете Вашата автобиография до 28 юни 2019 г. на e-mail: hr@devnyacement.bg - на вниманието на г-жа Светлана Петкова