Стаж в областта на инженерната химия, гр. Шумен

Алкомет АД е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията на страната, съчетаваща производството на двата вида продукти. С близо 35-годишен опит в областта на цветната металургия днес Алкомет се нарежда сред 100-те най-добри български компании по приходи от дейността, както и сред 100-те най-големи български работодатели.

Алкомет АД предлага отлични възможности за обучение и реализация на млади специалисти чрез студентски практики, разнообразни стажантски програми, индивидуални стипендии.

Продължителност на стажантските програми:
- 1 месец

Условия на провеждане:
- Програмата е подходяща за студенти в бакалавърска степен на обучение, преминали трети курс на обучение или студенти в магистърска степен на обучение, както и за наскоро дипломирани млади специалисти.
- Като стажант в компанията, вие получавате и социални придобивки (дневна храна в столовата, транспорт от и до работното място).

Области за провеждане на стажа:
- металургия;
- инженерна химия;
- хидравлична и пневматична техника;
- инструментална екипировка, машини и механизми;
- информационни технологии;
- автоматизирани системи за управление;
- индустриален мениджмънт.

За да кандидатствате, изпратете молба, автобиография, мотивационно писмо, като посочите желаната област за провеждане на стажа на адрес:

E-mail: hr@alcomet.eu
Алкомет АД
Индустриална зона 2
гр. Шумен, п.к. 9700