Стажант в отдел - микробиология и молекулярна биология

RIDACOM е водеща компания в сферата на лабораторната диагностика, биологическите, химическите и медикобиологичните науки.

За поредна година даваме възможност на ентусиазирани, мотивирани и амбициозни млади специалисти без натрупан работен опит по своята специалност, да приложат на практика придобитите в университета знания и да стартират своята кариера в компанията.

Ние ви каним да станете част от екипа ни, където ще имате възможност да придобиете професионални умения в разнообразни области, като микробиология, молекулярна биология, биотехнологии, фармация, медицина и др. и ще се научите да работите в разнообразна и динамична среда. Всеки одобрен стажант ще получи възможност да придобие знания и опит от най-добрите професионалисти в съответната област и да се докосне до най-иновативните върхови технологии.

В началото на програмата всеки стажант навлиза в работния процес и се запознава с отговорностите си с помощта на ментор, който подготвя план за провеждането на стажа, подпомага и контролира изпълнението на поставените задачи.
Основното задължение на стажантите е да помагат на екпа, но и всеки стажант ще има възможността да работи по актуален индивидуален проект. Стажантите ще могат свободно да дават предложения и идеи за нововъведения, както и да участват при организирането и провеждането на различни мероприятия и обучителни семинари.

Изисквания към кандидатите:

- Желание за работа
- Отлични комуникативни умения
- Образование и реални познания в областите: биология, молекулярна биология, биотехнологии, микробиология, медицина, ветеринарна медицина, химия (последна година бакалавър или магистри)
- Отлична компютърна грамотност
- Организираност
- Самоинициатива
- Отлично владеене на английски език;
- Висока мотивация
- Креативност

Ако желаете да стартирате професионалната си кариера в RIDACOM и сте уверени, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка на e-mail: info@ridacom.com

Срок за подаване на документите: 29/02/2020
Начало на стажа: март 2020