Сътрудник отдел Учебно съдържание (химия)

Стажът е по програмата на МОН - Студентски практики и е само за студенти.

Информация за практическото обучение
Стажантът ще е част от отдел "Учебно съдържание", който работи по създаване на учебно съдържание за сайта на Уча.се в град София. Задачите ще са свързани със създаване на мисловни карти и друг тип задачи, свързани с учебното съдържание.

Условия на работа:
- Работното време се определя от графика на студента в Университета;
- Целта е стажът да продължи около 2,5 месеца;
- Стажантът ще има служебен компютър;
- Стажантът ще получи абонамент до сайта;
- Стажантът ще е включен във всички фирмени събития - тиймбилдинги, работни срещи, оперативки и други.

Задачи, които ще изпълнява студентът:
- Ще създава мисловни карти по вече съществуващи видео уроци по химия и ООС;
- Ще спомага за създаване на друг вид учебно съдържание;

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение:
- Развиване на умения и разбиране за химия - училищно обучение
- Развиване на иновативни подходи за поднасяне на учебна информация
- Натрупване на умения за работа със специфични софтуери, които компанията използва
- Вникване в цялостния процес по създаване на учебно съдържание

Очаквани резултати от практическото обучение:
- Изпълнение на заложената цел за създаване на мисловни карти
- Перфектно усвояване на работата с различни софтуери на фирмата.

Изисквания към студентите:
Необходими знания
- Базови знания за работа с компютър
- Базови знания за работа в екип
- Базови знания по химия и ООС (прогимназия и гимназия)

Необходими умения
- Базови познания за работа с MS Office package
- Отлична езикова култура на български език
- Добра работа с продуктите на Google
- Добри комуникационни умения
- Добри организационни умения

Необходими качества и други изисквания към студентите
- Желание да приема обратна връзка
- Желание да учи

Ако проявявате интерес към позицията, изпратете актуално CV на e-mail: jobs@ucha.se