Среща с представители на фирма Т.Е.А.М. ООД

На 2 декември (сряда) 2015 г. от 17:00 ч. в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе среща с представители на фирма Т.Е.А.М. ООД, www.team-cag.com.

Фирмата е дългогодишен дистрибутор на Agilent Technologies за богата гама аналитично оборудване, сред което апаратура за газова и течна хроматография, масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, консумативи и резервни части.

Георги Вълчанов, възпитаник на ФХФ, специалист продажби и едно от последните попълнения в екипа на Т.Е.А.М. ООД, ще разкаже накратко как се е озовал там и ще се опита да ви убеди, че няма много причини да съжалява за избора си. А ако въпросите му дойдат в повече, на помощ ще му се притече Борислав Арнаудов, също специалист продажби и по щастливо стечение на обстоятелствата, възпитаник на същия факултет.

Поканени са всички студенти от ФХФ.