Специалист Валидиране на процеси и почистване

Актавис на международно ниво и в България е вече част от групата Тева Фармасютикълс, която е най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Обединената компания се стреми да улесни достъпа до висококачествено лечение за хората по света на всички етапи от техния живот като разработва, произвежда и предлага достъпни генерични лекарства, иновативни и специализирани фармацевтични продукти.
Производствената част на компанията е представена от два модерни завода в градовете Дупница и Троян, които отговарят на най-високите световни стандарти за фармацевтично производство.

Компанията търси за завода в гр. Троян професионалист за длъжността:

Специалист Валидиране на процеси и почистване

Профил на позицията
• Извършва дейности по валидиране и ревалидиране на производствен процес и процеси на почистване
• Изготвя годишните планове и графици за валидиране на производствени процеси и за валидиране на почистването, съгласно производствената програма
• Извършва оценка на постъпили промени във валидирани мощности или процеси и при необходимост предприема дейностите по ревалидиране
• Извършва оценка на новите продукти и предприема съответните промени в проектния план за валидиране на почистването
• Изготвя Стандартни оперативни процедури по валидиране и други документи, имащи отношение към дейности по валидиране на процес и валидиране на почистването
• Участва в проучване на отклонения и неуспехи при валидирането и дава предложения за предприемане на превантивни мерки за отстраняване на несъответствията

Вашият профил
• Висше образование: Техническо, Химия, Биология, Фармация или Биотехнология
• Отлично владеене на английски език
• Отлични компютърни умения - MS Office
• Професионален опит в производството и/ или контрола на качеството на лекарствата ще се счита за предимство
• Организирана и отговорна личност
• Умения да работи в екип

Компанията предлага:
• Предизвикателна и динамична работа
• Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки
• Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво
• Дългосрочно обучение и възможност за кариерно развитие

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4354743