СПЕЦИАЛИСТ, ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ / ЛАБОРАНТ

СПАРКИ АД - РУСЕ е машиностроителна фирма, специализирана в производството на заварени конструкции и селскостопански машини. За нуждите на отдел „Контрол на качеството“ търси да назначи

СПЕЦИАЛИСТ, ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ / ЛАБОРАНТ

Описание на длъжността:
1. Осъществяване на химически контрол на качеството на материалите за производство на продукцията.
2. Извършва проверка на химическите свойства на доставените материали и суровини, съгласно нормативните документи и установения ред във фирмата.
3. Извършва металографски контрол на стомани.
4. Работи с всички измервателни уреди и съоръжения, намиращи се в химическата лаборатория.
5.Подава данни за резултатите от всички направени контролни измервания и изпитания

Изисквания:
1.Образование: Висше или средно химическо образование.
2.Професионален опит – опит в процеса по контрола на качеството ще се счита за сериозно предимство.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4485422