Специалист "Иновации и развойна дейност"

Роза Импекс ООД търси да назначи:

Специалист "Иновации и развойна дейност"
Месторабота: с. Ягодово (Пловдив)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Висше образование – степен Магистър – УХТ - специалност „Растителни, етерични масла, парфюмерия и козметика” или магистри завършили друго Висше учебно заведение със специалност инженер-химик или химик.
2. Стаж по специалността – е предимство.
3. Английски език.
4. Руски език.
5. Комуникативни възможности и работа в екип.
6. Отлично владеене на Word, Excel, Power Point.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Внедряване на нови разработки в производство.
2. Прецизност при работа с лабораторно оборудване.
3. Добри умения при изготвяне на презентации и представяне пред клиенти.
4. Разработване и даване на предложения за нови продукти.
5. Изготвяне на технологична документация, анализи на пазара и доклади.
6. Комуникация с клиенти и доставчици.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
1. Организираност и отговорност при изпълнение на поставените задачи.
2. Отлични аналитични умения.
3. Гъвкавост за вземане на решения, позитивна нагласа и бърза мисъл.
4. Способност за решаване на проблеми.
5. Умения за работа в екип.
6. Умение за работа в динамична среда.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиогрфия на e-mail: office@rosaimpex.com