Специалист по опазване на околната среда

Фирма „Микроак“ ЕООД е производител на конектори, електромеханични компоненти и метални изделия, приложими в автомобилната техника, телевизионната и аудио техника, както и на специална инструментална и технологична екипировка, полуфабрикати и други изделия.

Във връзка с разрастване на своята дейност, фирмата търси да назначи:

Специалист по опазване на околната среда
Месторабота: гр. Ботевград, обл. Софийска
Работно време: от 08:00 ч. до 17:00 ч. с готовност за работа на ненормиран работен ден.

Основни отговорности:
- Разработва, внедрява и поддържа вътрешнофирмена система за опазване на околната среда;
- Поддържа всички необходими документи изисквани от стандарта за околна среда;
- Следи за промяна в нормативната уредба по управление и опазване на околната среда и информира всички заинтересовани страни за настъпилите промени;
- Управлява дейностите по ISO 14001;
- Води комуникация с държавни надзорни органи, следи за съответствие и прилагане на закони, нормативи, разпоредби;
- Организира, участва и комуникира при разследване на обстоятелствата и причините в случай на замърсяване на околната среда;
- Участва при проверки от надзорни и контролни органи, изготвя справки и отчети, изискани по предписания от компетентните органи;
- Провежда вътрешни одити по ISO 14001.

Изисквания:
- Висше инженерно-техническо образование, Екология, Химия;
- Познаване на ISO 14001;
- Познаване на нормативната уредба по управление и опазване на околната среда;
- Опит с интегрирани системи за управление (ISO стандарти), стандартизация, законови изисквания в областта на околна среда;
- Английски език – на работно ниво;
- Изисквания за компютърни умения - MS Office – Word, Excel, Outlook.
Предимство:
- Предишен опит в областта на опазване на околна среда, както и предишен опит в сферата на производството;
- Познаване на ISO 9001 и/или IATF 16949.

Фирмата предлага:
- Възможност за професионална реализация в динамично развиваща се компания;
- Дългосрочни и коректни трудови взаимоотношения;
- Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от специалисти;
- Трудов договор с „Микроак“ ЕООД;
- Заплата: по споразумение;
- Социални придобивки – ваучери за храна, осигурен транспорт за района на град Ботевград;
- При кандидат от друго населено място – в пълен размер или % от разходите за транспорт или квартира;
- Фирмено обучение.

Телефон за контакти: 0723 / 66 250 до 66 252.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете подробна автобиография и други релевантни документи чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4538223