Специалист Осигуряване на качеството

Вифарма е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Вифарма включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за и хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Вифарма търси да назначи на постоянна заетост:

Специалист Осигуряване на качеството
Месторабота: гр. Радомир

Основни отговорности:
- Участва в разработването на Стандартни оперативни процедури от Системата за Добра производствена практика (GMP);
- Съдейства за разработването на изготвяната документация от останалите структурни звена на компанията свързани със Системата за Добра производствена практика (GMP) ;
- Констатира несъответствия и предлага корективни и превантивни мерки за отстраняване им. Проследява тяхното изпълнение;
- Участва във вътрешни и външни одити.

Изисквания към кандидатите:
- Английски език – добро владеене писмено и говоримо;
- Образование – Магистър по фармация, химия, инженерна специалност или друга подходяща;
- Познания за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, регулаторните изисквания за производство на лекарства и ветеринарно – медицински продукти в Република България, Европейските и други международни стандарти за Добра Производствена Практика са предимство;
- Познания за принципите за провеждане на одит са предимство;
- Предишна работа във фармацевтична компания е предимство;
- Много добри умения за работа с MS Office.

Умения и компетентности:
- Ориентираност към постигане на резултати;
- Комуникативност, лоялност, коректност;
- Инициативност и способност за предлагане на решения;
- Стремеж към постоянно учене и развитие.

Компанията осигурява:
- Работа в една от водещите фармацевтични компании;
- Въвеждащо и съпътстващи обучения;
- Мотивиращо възнаграждение;
- Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир.

Aко позицията представлява интерес за вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@vpharma.bg
Крайният срок за кандидатстване е 9 ноември 2018 г.