Специалист Продажби на Лабораторна Апаратура

Метром България ЕООД – дъщерно дружество на швейцарската фирма производител на лабораторна и индустриална техника Metrohm AG, търси да назначи:

Специалист Продажби
Месторабота: гр. София

Изисквания:
- Висше образование: Висше образование в областта на химия (аналитични, електрохимични, хроматографски и спектрални методи за анализ), химия, биотехнологии, инженерна химия;
- Добър писмен и говорим английски език
- Техническа грамотност
- Компютърни умения (Word, Excel, Office Outlook, Internet)
- Шофьорска книжка
- Готовност за пътувания в страната и чужбина
- Желание за работа в екип, гъвкавост и лоялност
За предимство ще се считат:
- Опит в областта на инструментални и хроматографски методи за анализ
- Опит в областта на потенциометрията и NIR спектроскопията
- Опит в областта на електрониката/автоматиката
- Опит в областта на химично или фармацевтично производство

Задължения:
- Презентации на предлаганите продукти чрез посещения при клиенти
- Пуск в експлоатация на закупена от фирмата апаратура
- Обучение и консултиране на клиенти
- Профилактика и поддръжка на оборудването

Компанията предлага:
- Много добро възнаграждение и социални придобивки
- Фирмено обучение в страната и чужбина
- Работа в млад и мотивиран екип

Ако проявявате интерес и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография и актуална снимка на e-mail: office@metrohm.bg