Специалист в Отдел Качествен контрол

„ВЕТА ФАРМА” АД, гр. Велико Търново е фармацевтична компания за производство на течни и прахообразни лекарствени продукти, козметични продукти, хранителни добавки и добавки в храни.
Към момента компанията търси да назначи мотивирани и амбициозни кандидати за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
Месторабота: гр. Велико Търново

ОТГОВОРНОСТИ
1 Извършва вземане на проби, качествен контрол на лекарствени продукти, изходни и опаковъчни материали, съгласно утвърдени спецификации; класически физикохимични и апаратурни изпитвания и други.
2. Изпълнява процедури, произтичащи от действащите Стандартни оперативни процедури и инструкции.
3. Попълва своевременно и коректно документация.
4. Работи в екип.
5. Поддържа реда и чистотата на работното място.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование: завършено средно специално или висше образование с профил химия, биотехнология, екология и биология с образователна квалификационна степен Специалист, Бакалавър, Магистър.
- Позицията е подходяща и за кандидати с малък или без опит.
- Желание и интерес за усвояване на съвременни методи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- Добри компютърни умения - MS Word, MS Excel

ПРЕДИМСТВА:
- Познания по английски език.
- Познания по Стандарти за Управление на качеството (GMP, ISO).
- Теоретични познания и практичен опит в анализи с HPLC и GC.

ФИРМАТА ОСИГУРЯВА:
- Специфично обучение, съобразено с работното място.
- Съвременна работна среда, дългосрочна заетост, стабилност и възможност за развитие.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Автобиография с актуална снимка
2. Копие от диплома за завършено образование

ЕТАПИ ЗА ПОДБОРА:
1. По документи
2. Интервю

При интерес към тази позиция, кандидатствайте на e-mail: miroslavaivanova@veta-pharma.com