Специалист качество

Фикосота ООД обявява свободна позиция за Специалист качество.

Месторабота: гр. Шумен

Задължения:
- Анализира и прави предложения за подобряване на схемата за контрол на качеството;
- Разработва, съгласува и предоставя за одобрение процедури за правилното функциониране на контрола на качеството;
- Проследява спазването на изискванията относно контрола на качеството и прави препоръки във връзка с констатирани нарушения и пропуски;
- Анализира и проследява причините, следствията и коригиращите действия за всеки сигнал на несъответствие.

Изисквания:
- Образование: средно специално или висше - специалност Химия;
- Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
- Познания и опит за прилагането на системи за управление на качеството - предимство;
- Личностни качества:умения за работа в екип, комуникативност, лоялност, целенасоченост, умение за вземане на обосновани решения, прецизност, аналитично мислене;
- Много добро владеене на Английски език - писмено и говоримо.

Предложението:
- Работа в развиваща се компания;
- Отлична работна среда;
- Социални придобивки;
- Трудов договор, съгласно българското законодателство.

Ако посочената позиция представлява интерес за Вас, изпратете автобиография с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4592711