Специалист Качество / Лаборант в Производствен център

Кока-Кола Хеленик е най-голямата бутилираща компания на продуктите на The Coca-Cola Company в Европа и една от най-големите в света, оперираща в 28 държави с над 590 милиона потребители.

Кока-Кола ХБК България АД е една от водещите организации в бързооборотния сектор в България, лидер в производство и дистрибуция на безалкохолни напитки в страната.
Компанията търси да наеме:

Специалист Качество / Лаборант в Производствен център Костинброд

Организиран служебен транспорт от / до София, Костинброд, Сливница и Драгоман!

Отговорности:
- Извършва входящ контрол на суровини и материали, изисква сертификати и свидетелства;
- Осъществява текущ контрол на производствения процес, като не допуска отклонение в параметрите на готовия продукт спрямо стандарта;
- Извършва анализи на готов продукт и издава сертификати за качество;
- Извършва периодични лабораторни анализи и тестове на качествените показатели, калибрация на лабораторното оборудване;
- Води отчетна документация и записи за качествен контрол;
- Предприема превантивни действия за отстраняване на потенциални отклонения в качеството на суровините, материалите, опаковките, готовия продукт и параметрите на процеса;
- Стриктно спазва стандартите за качество на компанията и процедурите за здраве и безопасност.

Изисквания:
- Средно специално /висше образование - Химик, Биотехнолог, Технолог Хранителни технологии;
- Опит на сходна позиция в сферата на хранително-вкусовата промишленост;
- Компютърна грамотност – MS Office;
- Готовност за работа по график на 8-часови смени, вкл. и нощни (първа – 06-14 ч; втора – 14-22 ч; нощна – 22-06 ч);
- Проактивност и отговорност.

Компанията предлага:
- Работа в динамична среда, стимулираща постигане на високи резултати при стриктно спазване на трудовото законодателство;
- Организиран служебен транспорт, съобразен със смените, от/до София, Драгоман, Сливница и Костинброд;
- Пакет от социални придобивки, сред които: дневна сума за храна, допълнително здравно осигуряване, фирмено работно облекло и др.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4104160