Специалист Химични анализи и стабилност

Актавис търси за завода в град Троян:

Специалист химични анализи и стабилност в отдел „Изследване и развитие“.
Месторабота: гр. Троян

Вашата роля:
• участвате в разработката на нови методи за анализи, тяхното валидиране и трансфериране към Качествен Контрол;
• провеждате лабораторни тестове за стабилност на разработваните лекарства и документирате резултатите;
• изготвяте нужната документация за трансфер на аналитични методи;
• отговаряте за аналитичната част от регистрационната документация.

Изисквания:
• висше образование: Химия, Химия и английски език, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ или Медицинска химия;
• владеене на съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ;
• владеене на английски език писмено и говоримо;
• отлични компютърни умения - MS Office;
• опит по специалността във фармацевтична компания ще се счита за предимство.

Профилът на успешния кандидат: динамичност, умения за спазване на срокове и определяне на приоритети; умения и желание за работа в екип; стремеж за усъвършенстване

Компанията предлага:
• изключително интересна и предизвикателна работа в областта на развойната дейност;
• позиция в световноизвестна фармацевтична компания, известна със своите добри практики, високи стандарти и изисквания;
• дългосрочно обучение и реални възможности за професионално развитие;
• стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
• съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, кандидатствайте с автобиография и мотивационно писмо на: JobsTroyan@actavis.com, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате (ASS022016).