Специалист Химични анализи и стабилност

Актавис на международно ниво и в България е вече част от групата Тева Фармасютикълс, която е най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Обединената компания се стреми да улесни достъпа до висококачествено лечение за хората по света на всички етапи от техния живот като разработва, произвежда и предлага достъпни генерични лекарства, иновативни и специализирани фармацевтични продукти.

В България обединената компания е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия с над 2200 отдадени професионалисти, заети в производствената, търговската част и корпоративни функции. Стреми се да осигурява работна среда, която развива професионализма чрез разнообразни програми за обучение и обогатява личния живот на своите служители с редица социални придобивки.

Производствената част на компанията е представена от два модерни завода в градовете Дупница и Троян, които отговарят на най-високите световни стандарти за фармацевтично производство.

Актавис търси за завода в град Троян "Специалист химични анализи и стабилност" в отдел „Изследване и развитие“.

Вашата роля:

• Участвате в разработката на нови методи за анализи, тяхното валидиране и трансфериране към Качествен Контрол
• Провеждате лабораторни тестове за стабилност на разработваните лекарства и документирате резултатите
• Изготвяте нужната документация за трансфер на аналитични методи
• Отговаряте за аналитичната част от регистрационната документациа

Изисквания:

• Висше образование: Химия, Химия и английски език, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ или Медицинска химия
• Владеене на съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ
• Владеене на английски език писмено и говоримо
• Отлични компютърни умения - MS Office
• Опит по специалността във фармацевтична компания ще се счита за предимство

Профилът на успешния кандидат: динамичност, умения за спазване на срокове и определяне на приоритети; умения и желание за работа в екип; стремеж за усъвършенстване

Компанията предлага:

• Изключително интересна и предизвикателна работа в областта на развойната дейност
• Позиция в световноизвестна фармацевтична компания, известна със своите добри практики, високи стандарти и изисквания
• Дългосрочно обучение и реални възможности за професионално развитие
• Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки
• Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4720603