Специалист по Добра производствена практика в Отдел "Осигуряване на качеството"

Биовет АД - клон Разград търси да назначи:

Специалист по Добра производствена практика в Отдел "Осигуряване на качеството"
Месторабота: гр. Разград

Основни задължения и отговорности:

1. Подготвя и актуализира образци на всички документи по ДПП.
2. Участва в подготвянето на досиета на производствени мощности.
3. Контролира попълването на всички записи, свързани с досието на произведена партида.
4. Участва в дейности по квалификация на оборудване и валидиране на производствените процеси.

Изисквания:
• висше образование – степен Магистър или Бакалавър, специалност: "Химия", "Биология", "Фармация";
• компютърни умения (Word, Excel);
• ползването на английски език е предимство.

При интерес към позицията, изпратете автобиография и копие от диплом за завършено образование до 16.02.2018 г. на адрес:
“Биовет” АД-клон Разград, отдел “Човешки ресурси”, бул. "Апр. въстание" 68А, гр.Разград, п.к.7200 или онлайн, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4139592