СПЕЦИАЛИСТ ПРОВЕРКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПАРТИДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДИРЕКЦИЯ „ПРОИЗВОДСТВО”

Производствената компания на Актавис в България е част от глобалната производствена структура на Тева, Тева Глобал Оперейшънс (ТГО).Включва два завода в градовете Дупница и Троян(Балканфарма Дупница АД и Балканфарма Троян АД) и поддържащи функции в гр.София. Заводите имат над 60-годишна история във фармацевтичното производство. В България компанията е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия.
Към момента, компанията търси да назначи:

СПЕЦИАЛИСТ ПРОВЕРКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПАРТИДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДИРЕКЦИЯ „ПРОИЗВОДСТВО”
Месторабота: гр. Дупница

Основни отговорности:
Проверява производствената документация в съответствие с действащи процедури за проверка и номериране;
Участва в отчитането на готов насипен продукт, проверява калкулациите за отчитане и съгласуване на добив на всеки етап от производствения процес;
Удостоверява проверката и номерирането на партидна производствена документация (ППД) с подпис;
Въвежда електронно данни за параметри на процеса за всяка партида лекарствен продукт;
Отговаря за съхранението на ППД сред приключване на производствен процес и предоставянето й за одобрение;
Спазва изисквания на Добра Производствена Практика(ДПП) и Добра Документална Практика
Изисквания към кандидатите:

Висше образование - Фармация, Химия или Биология;
Професионален опит – 1г. трудов опит в производството на лекарствени продукти;
Умения за работа с MS Office;
Работно ниво на Английски език.
Да познава Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, регулаторните изисквания за производство на лекарства и ветеринарно-медицински продукти в Република България, Европейските и други международни стандарти за Добра производствена практика (ДПП)
Компанията осигурява:

Специфично обучение;
Временна заетост за период от 6 месеца;
Работа в модерна и високо-технологична работна среда;
Сменен режим на работа и осигурен транспорт за сменният режим от гр. Благоевград, гр. Кюстендил

Документи за кандидатстване: Автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено образование

Документи се подават по електронен път, чрез платформата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4206839 или на адреса на завода:
„Балканфарма-Дупница” АД, Дупница 2600, ул. „Самоковско шосе” №3, Дирекция „Човешки ресурси”.

Краен срок за кандидатстване: 15 март 2018