Специалист Безопасност Охрана на Труда и Околната Среда и Безопасност на Продуктите

Хенкел оперира в целия свят с водещи марки и технологии в три вълнуващи бизнес области: Перилни и почистващи препарати, Henkel Beauty Care и Лепила и лепилни технологии. Нашият успех се гради върху постоянни иновации и хора, които се стремят към съвършенство. Работата в Хенкел е много повече от просто работа. Това е страст. Звучи ли ви като следващото ви предизвикателство?

Ние търсим:

Специалист Безопасност Охрана на Труда и Околната Среда и Безопасност на Продуктите
Месторабота: гр. София

Изисквания:

- Висше образование – Химия и/или Биохимия;
- Познания в областта на машини и оборудване;
- Минимум 3 години работа в производствени предприятия на подобни работни позиции;
- Отлични познания на законодателството и нормативните документи;
- Отлични комуникативни умения и преценка;
- Работа в екип, гъвкавост и проактивност;
- Аналитичност и умения за решаване на проблеми;
- Упоритост и постоянство;
- Самостоятелност при изпълнение на поставените задачи;
- Отлични компютърни умения – MS Office;
- Много добро владеене на английски език;
- Шофьорска книжка.

Основни задължения и отговорности:

- Координира дейностите по безопасност, здраве, опазване на околната среда и безопасността на продуктите;
- Следи за непрекъснатото съответствие с вътрешнофирмените правила и процедури и законовите изисквания в областта в която работи , включително опазване на околната среда ,безопасност на труда и здравето и безопасността на продуктите;
- Разработване на планове за обучение , процедури и инструкции;
- Координиране и контрол на външни изпълнители по спазване на процедурите и инструкциите по безопасност на труда и здравето и опазване на околната среда;
- Контрол на противопожарното оборудване и съоръжения;
- Участва активно във всички периодични проверки от оторизираните органи, планира и контролира изпълнението на предписанията от проверките.

Компанията предлага:

- Възможност за дългосрочна работа в динамично развиваща се компания;
- Динамичност, високо качество и творческа работна среда;
- Възможност за личностно и професионално развитие в международна компания;
- Работа в съответствие със световните тенденции в областта на технологиите и подход към организацията на бизнеса;
- Обмен на опит с колеги от други страни, в ХЕНКЕЛ групата;
- Отлична работна атмосфера.

Ако искате да кандидатствате, изпратете автобиография и актуална снимка като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4278867
Краен срок: не по-късно от 30.04.2018 г.