Специалист, Аналитик

Балканфарма - Разград АД търси да назначи:

Специалист, Аналитик
Месторабота: гр. Разград

Обхват на дейността:
- Извършва анализи и изпитвания на лекарствени вещества и продукти в съответствие със спецификации за качество;
- Разработва и извършва микробиологични изпитвания на лекарствени форми и други.

Изисквания за длъжността:
- Образование: Магистър / Бакалавър; Специалност: Биология, Химия и други сходни.

Фирмата предлага:
• Постоянен трудов договор
• Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство
• Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията
• Професионално и кариерно развитие
• Социална политика, включваща:
- заплащане на транспортни разходи от / до местоживеене
- помощи при сключване на граждански брак и раждане на дете
- ежегодни безплатни профилактични прегледи
- при необходимост- възстановяване на разходи за лечение или медикаменти

Ако проявявате интерес и искате да кандидатствате за някоя/някой от изброените позиции е необходимо да подадете следните документи:
• Автобиография
• Копие от диплом за завършено образование
• Копие от допълнително придобити квалификации

Кандидатите, които проявяват интерес, могат да изпращат необходимите документи на адрес: гр.Разград 7200, “Балканфарма-Разград” АД, бул.”Априлско въстание” 68, за Човешки ресурси в срок до 30 юни 2019 год.