Специалист Продажби и Сервиз на Лабораторна и Промишлена Апаратура

Метром България ЕООД – дъщерно дружество на швейцарската фирма, производител на лабораторна и индустриална техника, Metrohm AG, търси да назначи:

Специалист Продажби и Сервиз на Лабораторни и Промишлени Системи
Месторабота: гр. София

Изисквания:
- образование: висше образование в областта на химия (аналитични, електрохимични, хроматографски и спектрални методи за анализ), химия, биотехнологии, инженерна химия;
- Добър писмен и говорим английски език
- Техническа грамотност
- Компютърни умения (Word, Excel, Office Outlook, Internet)
- Шофьорска книжка
- Готовност за пътувания в страната
- Желание за работа в екип, гъвкавост и лоялност

Задължения:
- Презентации на предлаганите продукти чрез посещения при клиенти
- Пускане в експлоатация на закупена от фирмата апаратура
- Обучение и консултиране на клиенти
- Ремонт и поддръжка на оборудването

Компанията предлага:
- Много добро възнаграждение и социални придобивки
- Фирмено обучение в страната и чужбина
- Работа в млад и мотивиран екип

Ако проявявате интерес и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете своята автобиография и актуална снимка на e-mail: office@metrohm.bg